Addendum - numerological horoscope

worked out by ms Lucienne Ros from the Netherlands on dec. 12 2008

********** Numerologische horoscoop **********

Edwin Vening

Edwin Jean Paul Vening

Geboren Utrecht 28-03-1973 Wonend Oss

************************* De vijf basisgetallen **************************

Kleur (Edel)stenen Planeet

De ziel____________: 2 oranje maansteen maan

Sociaal gedrag_____: 8 rose bergkristal zon

De behoefte________: 6 indigo rosekwarts jupiter

Doelstelling_______: 6 indigo rosekwarts jupiter

De levensloop______: 7 violet amethist mercurius

Sterrenbeeld_______: Ram Geboren op_______: Woensdag

************************ De cycli en de drempels *************************

Grote cycli__: 31 / 3 1* 2 Kleine cycli_: 30 / 4 3* 7 5

Drempels_______: 2 1 1*

**************************** De levenshouding ****************************

Levenslessen_____: 2 6 8 Primaire reactie_: 6

Ikzelf___: 13

Samen____: 3

De ander_: 4

************************ Erfelijke eigenschappen *************************

Sterke karakter eigenschappen: 1 3 5 7 9 Fundament________: 5

Instelling_______: 2 Speciale trekjes_: 1

De familienaam____: 8

**************************** Geboortegegevens ****************************

Geboortedag______: 27 28 Geboortetijd_____: 02:30

Pers. jr_mnd_dag_: 5 8 9 Geboorteplaats___: 5

****************************************************************************

************************** De expressiegebieden **************************

Expressie____: 1

Elementen__: Uitingswijze:

Lucht______: 8 Activiteiten gebied: Intuïtie____: 2

Water______: 3 Ingevingen___: 7 Verstand____: 10

Aarde______: 1 Tweezijdig___: 8 Lichaam_____: 5

Vuur_______: 7 Evenwichtig__: 4 Gevoel______: 2

Beroepsindicatie: 4 Het ik_______: 9 Woonplaats__: 8

************************* Aanvullende informatie *************************

Eerste klinker_: e Leeftijd______: 35

*************************** Getallenoverzicht ****************************

1___: 3 4___: 1v-2 7___: 2

2___: 0 5___: 8 8___: 0

3___: 2 6___: 0 9___: 2

************* De symbolische basisbetekenis van de getallen *************

1 -> Impuls, streven, nieuw begin

2 -> Samenwerking, dualiteit

3 -> Expressie, activiteit

4 -> Structuur, detail

5 -> Uitdaging, verandering

6 -> Advies, bescherming

7 -> Studie, perfectie, inzicht

8 -> Rechtvaardigheid, materie

9 -> Afronding, vervulling, begrip

11 -> Ingevingen, innerlijke kracht

22 -> Verwerkelijking van idealen

33 -> Bewustwording, bewustzijn

.NUMEROLOGISCHE HOROSCOOP van Edwin Vening

Controleer als eerste of je geboortenamen en geboortedatum juist zijn. De geboortenamen moeten tot op de letter gelijk zijn aan de namen die voor jou opgegeven zijn ten tijde van jouw geboorteaangifte. Is dit niet het geval, dan is deze karakter- en levensloopbeschrijving niet op jou van toepassing. De geboortenamen staan bovenaan het eerste blad met berekende getallen.

Eigenschappen of emoties die in de teksten als 'negatief' of 'ongunstig' omschreven worden, zijn nodig voor je ontwikkeling. Zij kunnen als onaangenaam ervaren worden, maar maken je na doorleving ervan bewuster en gelukkiger. Zonder 'slecht' bestaat er geen 'goed'! De verschillende eigenschappen en emoties zijn vaak tegengestelde polen. Zij trekken elkaar aan en houden elkaar in balans.

****************************************************************************

GROEP I, de vijf basisgetallen

Deze groep, de vijf basisgetallen, moet als de basis van je horoscoop worden beschouwd. De andere groepen zijn een aanvulling op deze getallen.

De kleuren, planeten en (edel)stenen geven ondersteunende informatie over de vijf basisgetallen. Ze hebben als eigenschap een bepaald aspect van jezelf te versterken of te ondersteunen. Wanneer je hiervoor (edel)stenen wilt dragen is het raadzaam niet meerdere stenen tegelijk te dragen omdat deze disharmonie kan veroorzaken door elkaar tegenwerkende invloeden.

DE ZIEL

De ziel is de innerlijke drijfveer van ieder wezen. Alles heeft een ziel, is 'bezield', en is ontstaan vanuit een krachtige bundeling van energie. Deze energie is te beschouwen als de essentie van het bestaan. De vele planeten, zonnestelsels en iedere vorm van leven en niet-leven, zijn er onderdeel van en zijn ontstaan vanuit diezelfde bron van energie. Volgens de evolutietheorie evolueert het lichaam. Echter niet alleen het lichaam maar ook de ziel evolueert en zij is in staat tijdens deze evolutie gebruik te maken van de vele verschillende vormen en mogelijkheden die het bestaan te bieden heeft. Een van de vele vormen welke de ziel als omhulsel kan kiezen is het menselijk lichaam. Dit is een voertuig en instrument voor de ziel om te kunnen ervaren en daardoor te evolueren. Je ziel toont jou je diepste innerlijke verlangens en het ideaalbeeld dat je van jezelf hebt.

2 - Bij jou is het vrouwelijke aspect sterk aanwezig en dat is de reden dat je bij anderen 'zacht' over kan komen. Jouw innerlijke kracht is gebaseerd op samenwerking, gevoeligheid en tactvol optreden. Jouw stemming en emotionele beleving is wisselend en erg aan invloeden van buiten onderhevig. Je bent o.a. snel geschokt, gekwetst en verliefd. Maar even snel als ze gekomen zijn, verdwijnen die gevoelens ook weer. En dan blijft over wat essentieel is. Vlot een keuze maken is niet je sterkste zijde. Het kan zijn dat je een verwoed verzamelaar bent en zoveel mogelijk het 'jouwe' wilt noemen. Je onderscheidingsvermogen is niet een van je sterkste kanten. In kritieke situaties of perioden kan de invloed van dit getal vrij zwak of juist erg sterk werken. Het volgende kan dan op jou slaan: humeurigheid, kleinzieligheid, tactloos gedrag en overgevoeligheid.

2 - ORANJE Door samenvoeging van de kleuren rood en geel wordt deze kleur samengesteld. Zij vertegenwoordigt aanpassingsvermogen en evenwicht. De MAAN is de planeet van dit getal en haar invloed kan een wisselvallig humeur veroorzaken. Zij stimuleert het vermogen anderen aan en in te voelen, de gevoeligheid is hier groot. De minder gunstige zijde van deze planeet veroorzaakt besluiteloosheid en tactloos optreden.

Een (edel)steen die zich bij dit getal thuis voelt is: MAANSTEEN. Vooral wanneer er van onevenwichtigheid sprake is werkt deze steen ondersteunend. Nervositeit, vooral veroorzaakt door een extreme gevoeligheid, kan zijn weerslag hebben op de maag (zonnevlecht) en ook hierop kan de steen een gunstige werking hebben.

****************************************************************************

HET SOCIAAL GEDRAG

Het getal van het sociaal gedrag geeft aan hoe jij je opstelt tegenover de buitenwereld en hoe je omgeving tegen jou aankijkt. Het toont hoe men jou als individu benadert en wat men van je verwacht. Dit kan je vergelijken met het getal van je ziel. Passen deze getallen bij elkaar dan doe jij jezelf meestal ook voor zoals je in werkelijkheid bent. Passen de getallen niet bij elkaar dan zal het tegenovergestelde waarschijnlijk het geval zijn.

8 - De mensen in jouw omgeving zien jou als iemand met verantwoordelijkheidsgevoel. Tegenover vrienden ben je niet krenterig met geld, integendeel, je kunt erg royaal zijn. Maar dit kan wisselend zijn met betrekking tot de persoon die je voor je hebt. Je luistert geconcentreerd naar anderen als zij jou iets te vertellen hebben. Je houdt belangrijke dingen ook voor je, je bent in vertrouwen te nemen. Er zijn mensen die menen dat je al te gauw met een vooroordeel klaar staat en dat jij je hierbij door uiterlijke schijn laat leiden. Mensen met geld en/of aanzien behoren vaak tot jouw kennissenkring. Bij sommigen kom je koud en afstandelijk over.

In een relatie stel jij je geduldig, vriendelijk maar veeleisend op. Op het seksuele vlak ben je creatief en meestal degene die het initiatief neemt. In het minst prettige geval ben je egocentrisch, nukkig en agressief.

8 - ROSE Door de menging van rood met wit ontstaat deze kleur. Dit brengt voor jou eigenschappen met zich mee als edelmoedigheid en inventiviteit. Door de planeet ZON beschik je over veel energie, creativiteit en het vermogen om leiding te geven. Bij een minder gunstige werking zou jij je verveeld en achterdochtig kunnen gaan gedragen.

Een (edel)steen die ondersteunend zou kunnen werken is: BERGKRISTAL. Deze steen heeft als eigenschap een te hoge bloeddruk te verlagen en de zenuwen te kalmeren. Vooral wanneer er van streberigheid sprake is, kan deze steen ondersteuning bieden. Bij problemen met de spijsvertering als gevolg van het moeilijk kunnen verwerken van levenservaringen (vasthouden, loslaten) kan zij ook ondersteunend werken.

Vergelijking van je sociaal gedrag met je ziel.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: Het ene moment probeer je aan het beeld te voldoen dat je van jezelf hebt, het andere moment tracht je te voldoen aan het beeld dat anderen van je hebben en dan doe jij je anders voor dan je bent. Dit brengt niet alleen hen, maar vooral ook jezelf in verwarring.

****************************************************************************

DE BEHOEFTE

In tegenstelling tot je ziel, die de eigenschappen weergeeft die in de grond al aanwezig zijn, geeft je behoefte een mogelijk gebrek aan eigenschappen weer. Naarmate je ouder wordt, wordt je verlangen sterker deze eigenschappen juist te ontwikkelen. Vergelijk de getallen van je ziel en van je behoefte. Zijn deze wat hun karakter betreft praktisch aan elkaar gelijk, dan geeft dit in ieder geval duidelijk aan wat je wilt. Is het tegengestelde het geval dan weet je waarschijnlijk niet wat je nu precies wilt.

6 - Je zou een belangrijke adviserende spil willen zijn waar alles en iedereen om draait. Je wenst romantiek in je leven en zou voortdurend verliefd willen zijn. Je zou graag iedereen je denkwijze willen verkondigen en je wilt dat men jouw advies ook aanneemt. Je wilt graag deel uitmaken van een groep mensen, maar je moet wel het idee krijgen belangrijk en het liefst onmisbaar te zijn. Kinderen, dieren en de natuur, daar zou je ook graag mee bezig willen zijn om je verzorgende en vooral adviserende inslag uit te kunnen leven.

6 - KONINGSBLAUW Je bekijkt de dingen rustig, kalm en met respect. Door de werking van de planeet JUPITER stel jij je vaak dienstbaar op ten opzichte van je omgeving. Niet altijd breng je genegenheid op een door anderen begrepen manier naar buiten. Zij kan op anderen een benauwende uitwerking hebben wanneer de invloed van deze planeet ongunstig op je inwerkt.

Een (edel)steen die hier van toepassing zou kunnen zijn is: ROSEKWARTS. Deze steen bevordert de kunstzinnige uitingswijze, werkt verstandelijk verhelderend en helpt hoofdpijnen voorkomen. Zij werkt in die zin kalmerend met betrekking tot nervositeit.

Vergelijking van je behoefte met je ziel.

HARMONIEUS: Je innerlijke verlangens zijn in harmonie met je daadwerkelijke behoefte. Je weet wat je in wezen wilt.

Vergelijking van je behoefte met je sociaal gedrag.

HARMONIEUS: Behoefte wil zeggen, bereiken van hetgeen je nog niet hebt bereikt. Naarmate je ouder wordt, wordt je verlangen steeds sterker om meer aan je behoefte tegemoet te komen. Jij vindt je eigen weg om aan deze behoefte te voldoen. Je voelt je niet gauw tekort gedaan. Diep in jezelf besef je dat iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft.

****************************************************************************

DE DOELSTELLING

De doelstelling geeft aan waar je naar streeft. Wat je wilt bereiken. Je hebt jezelf een doel gesteld en probeert dit ook te bereiken door middel van verworven of nog te verwerven karaktereigenschappen.

6 - Bij jou is vermogen aanwezig conflicten op te lossen. Deze doelstelling heeft als oogmerk je inzicht en flexibiliteit te vergroten via de opgedane ervaringen. Op deze manier ben je in staat je eigen problemen op te lossen en anderen te adviseren. Uiteindelijk zul je in staat zijn problematische situaties op juiste waarde te schatten.

Vergelijking van je doelstelling met je ziel.

HARMONIEUS: Jij handelt in overeenstemming met de basis van je streven, je innerlijke verlangen. Je weet in de loop van je leven je doelstelling te realiseren.

Vergelijking van je doelstelling met je sociaal gedrag.

HARMONIEUS: Op moeilijke beslissende momenten in je leven blijken er altijd mensen in je omgeving te zijn die achter je staan en zich op een prettige manier voor je inzetten. Je weet anderen duidelijk te maken wat je bedoelingen zijn.

Vergelijking van je doelstelling met je behoefte.

HARMONIEUS: Jij staat jezelf niet in de weg om je doelstelling te bereiken. Jouw behoefte om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen is gelijk aan die eigenschappen die je nodig hebt om je doelstelling te verwezenlijken.

****************************************************************************

DE LEVENSLOOP

De levensloop geeft vooral de mogelijkheden aan die je kunt benutten om je doelstelling te bereiken. Dit is dus niet iets wat in je karakter verweven is, maar een eigenschap die jij je eigen kunt maken. Het is een mogelijkheid, een suggestie die nageleefd kan worden, omdat dit het bereiken van je doelstelling vergemakkelijkt. Wanneer je rond een sterrenbeeldwisseling geboren bent, lees dan voor meer informatie, ook de tekst behorende bij de numerologische waarde van je sterrenbeeld + het getal van je doelstelling.

7 - Op je levensweg moet je veelvuldig in aanraking komen met mensen, situaties en omgevingen die erg gevoelig liggen en om een objectief oordeel vragen. Jouw doelstelling bereik je door het ontwikkelen van je intuïtie. Door niet af te gaan op uiterlijke schijn, maar door de vele aspecten van situaties te analyseren en te onderzoeken, kom je uiteindelijk tot een objectief oordeel. Schep voor jezelf de situatie waardoor je leert op onaangename momenten je gevoel niet af te sluiten door alles weg te redeneren of te beredeneren. Uiteindelijk zul je in staat zijn je in jezelf terug te trekken, zonder je daarbij te veel voor de buitenwereld af te sluiten.

7 - VIOLET Deze kleur draagt zowel het geestelijke als het lichamelijke in zich. Dit maakt je diepgaand, onderzoekend en analyserend. MERCURIUS geeft aan dat je emotioneel tot uitbarstingen kunt komen door angst en onzekerheid bij minder gunstige uitwerking van deze planeetinvloeden.

De van belang zijnde (edel)steen is hier: AMETHIST. Deze steen werkt vooral reinigend. Het is een filter voor gedachten die in je hoofd spelen en die tot slapeloosheid kunnen leiden. Het gevolg van deze gedachten is hoofdpijn of zelfs migraine. Ook werkt de amethist vergiftiging van het lichaam tegen en sterkt zij het gezichtsvermogen. Zij stimuleert objectiviteit en helpt bij het verdrijven van waandenkbeelden.

Kijk of en hoe vaak er een getal voorkomt in je ziel, je sociaal gedrag en

je behoefte welke hetzelfde is als dat van je levensloop.

GEEN GETALLEN GELIJK MET DE LEVENSLOOP: Het kost je vaak moeite jezelf aan te passen. Op jonge leeftijd is dit al merkbaar.

Vergelijking van je levensloop met je sociaal gedrag.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: Je moet veel moeite doen om uit situaties te raken waar je jezelf in hebt gebracht. De gevolgen van jouw manier van optreden weet je meestal toch weer recht te trekken.

Hoe staan je getallen van je levensloop en je doelstelling ten opzichte van elkaar? Dit geeft aan in hoeverre jij je doelstelling kunt verwezenlijken.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: Er zijn tijden dat je dichter bij je doelstelling komt. Toch maak je ook perioden mee waarin het heel moeilijk voor je is om datgene te bereiken waar je naar streeft.

****************************************************************************

GROEP II, de cycli en de drempels.

Deze tweede groep, de cycli en de drempels, bestaat uit drie onderdelen welke in grote lijnen de belangrijke perioden van je leven met daarbijbehorende informatie weergeven.

DE GROTE CYCLI

Je leven is verdeeld in drie grote cycli, elk een periode van ongeveer 28 jaar. Rond 28 jarige leeftijd en 56 jarige leeftijd vindt er een cycluswisseling plaats. Deze wisseling kan gepaard gaan met veranderingen, zowel in jezelf als in je omgeving. Wanneer het karakter van de voorgaande cyclus dezelfde is als van de cyclus die volgt, hoeven deze veranderingen niet zo ingrijpend te zijn. Wanneer het einde van de 1e grote cyclus samenvalt met het einde van de 1e kleine cyclus gaat dit laatste niet altijd op. De cycli laten vooral zien met welke gebeurtenissen je te maken krijgt en welke invloed zij op je karakter kunnen hebben.

Jouw eerste cyclus, je groeicyclus duurt bij jou tot ongeveer je 31ste jaar;

jouw tweede cyclus, je productieve cyclus bij jou ongeveer tot je 58ste en

je rustcyclus: vanaf plusminus je 58ste jaar.

Je 1ste grote cyclus:

3 - Deze jaren dragen een expressief, actief en creatief karakter. In deze periode kun jij jezelf op een heel eigen manier leren uiten. Je leert met heel veel mensen uit verschillende milieus omgaan, al is het dan vaak op een wat oppervlakkige manier. Dit kan wel wat verwarring en nervositeit met zich meebrengen, omdat je in deze jaren geneigd bent jezelf op heel veel mensen en dingen tegelijk te richten. Je leert vooral om te gaan met een juist gebruik van taal en mimiek. Het is mogelijk dat je in aanraking komt met mensen die meerdere talen spreken en je interesse wekken om ook talen te gaan studeren.

Vergelijk je 1ste grote cyclus met je ziel. Dit geeft aan in welke mate je karakter onderhevig is aan verandering ten tijde van je jeugd.

DISHARMONIEUS: Als kind ben jij je niet erg bewust van jezelf en je omgeving. Je karakter en levensbeschouwing zijn tijdens deze periode sterk onderhevig aan verandering.

Vergelijk je 1ste grote cyclus met je behoefte. Hoe moeilijk of makkelijk krijg je wat je wilt hebben?

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: In deze periode krijg je hetgeen je wilt hebben afwisselend makkelijk en dan weer moeilijk. Mogelijkheden om aan je behoefte te voldoen zijn aanwezig, maar je weet niet altijd welke weg te volgen.

Vergelijking van je 1ste grote cyclus met je doelstelling.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: De ene keer weet tijdens deze cyclus je gebeurtenissen goed te verwerken, de andere keer gaat dit je wat moeizamer af. Eigenschappen die jij in deze periode ontwikkelt en versterkt komen je wel te pas, maar je weet er niet zo goed raad mee. Je hebt vaak het gevoel toch nog in het een en ander te kort te schieten om datgene te bereiken waar je naar streeft.

.Je 2de grote cyclus:

1 - Dit is vooral een periode waarin de mogelijkheid aanwezig is jezelf te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid. Tijdens deze cyclus kun je geneigd zijn jezelf afhankelijk op te stellen en anderen te imiteren. Vooral het verschil tussen aanhankelijk en afhankelijk gedrag zal je duidelijk worden in deze periode. Je kunt je tijdens deze periode af en toe wat alleen voelen. Je krijgt te maken met gebeurtenissen die je stimuleren om creativiteit en leidinggevende kwaliteiten te ontwikkelen.

Vergelijking van je 2de grote cyclus met je ziel.

HARMONIEUS: Je bent je sterk bewust van jezelf en je omgeving. Je karakter ondergaat tijdens deze periode weinig veranderingen.

Vergelijking van je 2de grote cyclus met je behoefte.

HARMONIEUS: In deze periode zijn er genoeg mogelijkheden om aan je behoefte te voldoen. Ook karaktereigenschappen die jij je eigen wilt maken zul je in deze jaren grotendeels verwerven.

Vergelijking van je 2de grote cyclus met je doelstelling.

HARMONIEUS: Door allerlei gebeurtenissen gedurende de periode van je tweede cyclus wordt het je duidelijker waar je nu precies naar streeft. Je hebt vaak het gevoel juist te handelen. Je ontwikkelt en versterkt karaktereigen schappen die je van pas komen bij het bereiken van je doel.

Je 3de grote cyclus:

2 - Deze periode is er een waarin je vaak het gevoel hebt een keuze te moeten maken tussen twee of meer verschillende mogelijkheden. Dit veroorzaakt bij jou regelmatig onzekerheid en aarzeling. Je komt in aanraking met situaties die jouw eigen mening op de proef stellen. Je zult uiteindelijk ervaren dat je liever voor je eigen mening uitkomt. Tijdens deze cyclus word je vooral aangespoord jezelf te uiten en samen te werken met anderen. Muziek kan hier een belangrijke plaats in nemen. Gevoelens van werkelijkheid en onwerkelijkheid gaan deze jaren hand in hand. Gebeurtenissen in deze tijd dragen bij tot een zo sterk mogelijke ontwikkeling van je gevoeligheid.

Vergelijking van je 3de grote cyclus met je ziel.

HARMONIEUS: Tijdens deze periode ben jij je sterk bewust van jezelf en je omgeving. Je verandert weinig wat levensbeschouwing en karakter betreft.

Vergelijking van je 3de grote cyclus met je behoefte.

HARMONIEUS: In deze laatste periode van je leven zul je grotendeels aan je behoefte kunnen voldoen. Ook karaktereigenschappen die jij je in de achterliggende jaren eigen wilde maken zul je in deze periode kunnen verwerven en afronden.

Vergelijking van je 3de grote cyclus met je doelstelling.

HARMONIEUS: Je zult in deze periode, je laatste cyclus, het gevoel hebben je doelstelling bereikt te hebben. Hetgeen je al die jaren naar hebt gestreefd werpt eindelijk zijn vruchten af. Het bestaan, jouw bestaan, blijkt je uiteindelijk erg zinvol.

****************************************************************************

DE KLEINE CYCLI

De wisseling van de 1e en 2e kleine cycli valt meestal samen met de wisseling van de 1e en 2e grote cycli. Vanaf dat jaar volgen er nog twee kleine cycli van elk negen jaar. Vanaf het einde van de 3e kleine cyclus vangt de 4e kleine cyclus aan die in tijdsduur overeen kan stemmen met de 1e kleine cyclus. Deze perioden geven vooral aan hoe de omstandigheden zijn waarin je verkeert. Ook het soort mensen dat je tegenkomt tijdens de werking van deze kleine cycli wordt hier beschreven. Het geeft weer extra informatie in samenhang met je drempels, grote cycli en doelstelling.

Jouw 1e kleine cyclus duurt tot je 30ste jaar. Je 2e van je 30ste tot je 39ste jaar. Je 3e van je 39ste tot je 48ste jaar en je 4e vanaf je 48ste jaar.

Je 1ste kleine cyclus:

4 - Deze omgeving lijkt op het eerste gezicht wel wat saai. Er heerst een zekere kalmte en waardigheid maar vooral rust. Je zult in aanraking komen met mensen waarop je kunt bouwen en die creatief zijn. Veel vrienden zul je in deze omgeving niet tegenkomen, maar met die enkeling die je als je vriend beschouwt, kun je ook wel goed opschieten. Deze omgeving is niet erg veranderlijk van aard, zij is redelijk stabiel. Dit laatste vooral ook omdat emoties hier niet makkelijk geuit worden. De basis die deze omgeving je biedt heb je nodig en je put veel uit de evenwichtigheid die zij voor jou met zich meebrengt.

Vergelijking van je 1ste kleine cyclus met je ziel.

HARMONIEUS: Tijdens deze periode ontmoet jij mensen waarvan je het gevoel hebt ze al te kennen en waarin je veel van jezelf herkent.

Vergelijking van je 1ste kleine cyclus met je behoefte.

HARMONIEUS: Je komt tijdens deze periode veel mensen tegen van wie je krijgt wat je nodig hebt. Vooral als kind blijkt het niet moeilijk van anderen te krijgen wat je echt wilt hebben.

Vergelijking van je 1ste kleine cyclus met je doelstelling.

HARMONIEUS: Je zult tijdens deze eerste kleine cyclus veel mensen tegenkomen die je helpen die eigenschappen te ontwikkelen die je nodig hebt om je doelstelling te bereiken.

Je 2de kleine cyclus:

3 - Deze omgeving draagt een zeer sociaal en artistiek karakter. Je zult veel mensen tegenkomen die totaal van elkaar verschillen. Het blijkt belangrijk je goed verstaanbaar te kunnen maken, vooral in een goed gesprek. Door deze omgeving wordt dit gestimuleerd. Het kan zijn dat deze omgeving toch ook een ietwat zakelijk karakter draagt. Waarschijnlijk ligt dit dan op het gebied van de 'verkoop'. In ieder geval zal het je niet hoeven te ontbreken aan vrienden en/of kennissen, al is het contact over het algemeen wel wat oppervlakkig.

Vergelijking van je 2de kleine cyclus met je ziel.

DISHARMONIEUS: Je trekt aan wat je bent, en toch heb je het idee dat je in deze periode juist veel mensen aantrekt waar je totaal geen band mee voelt. Zelfs wanneer je hechte kontakten hebt, krijg je regelmatig het gevoel dat zij volslagen vreemden voor je zijn. Je went niet snel aan iemand.

.Vergelijking van je 2de kleine cyclus met je behoefte.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: In de periode van je tweede kleine cyclus moet je soms veel, soms weinig moeite doen om anderen duidelijk te maken wat het is wat je hebben wilt. De ene keer kom je wat je behoefte betreft weinig begrip tegen, de andere keer wat meer.

Vergelijking van je 2de kleine cyclus met je doelstelling.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: In deze periode van 9 jaren wordt je door ontmoetingen met mensen gestimuleerd karaktereigenschappen te ontwikkelen waardoor jij je doelstelling bereikt. Maar ook zul je kontakten leggen waardoor dit juist tegengewerkt wordt. Het is je niet altijd even duidelijk hoe jij je karaktereigenschappen of 'gereedschappen' aan moet wenden om datgene te bereiken waar je naar streeft.

Je 3de kleine cyclus:

7 - Een rustige omgeving die een onderzoekend en een beschouwend karakter draagt. De mensen die je aantrekt zijn over het algemeen evenwichtig en het zijn vaak 'denkers', maar ook zijn er die je eigenwijs en neerslachtig vindt. Welke studie je ook aanpakt, je zou een expert op dat gebied kunnen worden. Deze omgeving brengt je tevens in aanraking met het onbekende, het ongeziene. Het zou kunnen dat je allerlei religieuze groeperingen nader beschouwt en de essentie ervan probeert te doorgronden. Je vermogen tot verstandelijk denken en je intuïtie nemen toe doordat je in aanraking komt met mensen waarmee je diepzinnig kunt discussiëren. Dit alles brengt je uiteindelijk tot inzichten waardoor jij je grenzen kunt verleggen.

Vergelijking van je 3de kleine cyclus met je ziel.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: Je bent je niet altijd even bewust van het feit dat je aantrekt wat je bent. Soms heb je wel van die heldere momenten en dat maakt het je wel een stuk makkelijker jezelf te herkennen in de hoedanigheden van anderen. Er zijn momenten dat jij je hevig verzet tegen deze herkenning, niet goed beseffend dat die strijd een innerlijke strijd is jezelf te accepteren zoals je in wezen bent.

Vergelijking van je 3de kleine cyclus met je behoefte.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: De ene keer zul je wat meer, en de andere keer wat minder moeite hoeven doen om van anderen datgene te krijgen wat je van hen nodig hebt. Je komt in deze periode afwisselend personen tegen die eenzelfde of een geheel tegengestelde behoefte hebben aan die van jou.

Vergelijking van je 3de kleine cyclus met je doelstelling.

HARMONIEUS/DISHARMONIEUS: Het is je niet altijd even duidelijk hoe jij je karaktereigenschappen aan moet wenden om datgene te bereiken waar je naar streeft. In de periode van deze derde kleine cyclus kunnen de ontmoetingen met anderen een stimulans zijn om karaktereigenschappen te versterken of te ontwikkelen. Toch ondervind je hierin ook enige tegenwerking.

.Je 4de kleine cyclus:

5 - In deze omgeving kom je in aanraking met een grote verscheidenheid aan situaties en mensen. Dit is een uitdaging voor jou, steeds weer opnieuw. Een veranderlijke omgeving wil zeggen dat de mogelijkheid groot is dat jij jezelf vaak 'verplaatst', of dat het erop lijkt dat je iedere keer weer in aanraking komt met mensen die niet zo'n regelmatig leven leiden. Ook degenen die de realiteit van het leven met al zijn ups en downs proberen te ontvluchten lijken je pad iedere keer weer te kruisen.

Vergelijking van je 4de kleine cyclus met je ziel.

DISHARMONIEUS: Hoewel je toch ook heel wat mensenkennis hebt opgedaan in je leven kom je toch nog mensen tegen waarvan je het idee krijgt ze niet te kunnen doorgronden. Je bespeurt bij zowel hen als bij jezelf een zekere mate van terughoudendheid.

Vergelijking van je 4de kleine cyclus met je behoefte.

DISHARMONIEUS: Je merkt dat je gedurende deze periode hetgeen je nodig hebt niet voor niets krijgt. Je moet je in deze periode inspannen om aan je behoefte tegemoet te komen. Je ontmoet weinig mensen die je begrijpen.

Vergelijking van je 4de kleine cyclus met je doelstelling.

DISHARMONIEUS: Gedurende deze vierde kleine cyclus zal het je niet makkelijk vallen dichter bij je doelstelling te komen. De karaktereigenschappen die je nodig hebt om je doel te bereiken worden in deze periode niet door het contact met anderen versterkt of verworven.

****************************************************************************

DE DREMPELS

Herhaaldelijk kom je voor situaties te staan in je leven die je nog niet goed kunt hanteren. Je 'struikelt' er als het ware over. Het zijn meestal sterke karaktereigenschappen die een soepele overgang van de ene cyclus naar de andere bemoeilijken. Door een drempel ervaren we dan ook de meeste moeilijkheden en ergernissen tijdens de wisseling van grote en kleine cycli. Psychische blokkades kunnen herkend worden aan de lichamelijke klachten waar je bij tijd en wijle mee te kampen hebt. Mochten er elders in de horoscoop getallen zeer sterk aanwezig zijn, let dan op de typische lichamelijke gesteldheid die dat getal met zich meebrengt.

Je 1ste drempel:

2 - Deze drempel draagt een zeer emotioneel karakter. Hij geeft aan dat je moeite kunt hebben met het uiten van je emotionele gevoelens. Het kan zijn dat deze niet voldoende naar boven kunnen komen, het kan ook zijn dat ze juist te sterk en te heftig naar buiten worden gebracht. Je bent in ieder geval erg kwetsbaar. Je let vaak zoveel op allerlei kleinigheden dat je erg pietluttig kunt worden. Doordat jij je aandacht te veel concentreert op onbeduidende details zou jij je verstrooid kunnen gaan gedragen. Emotionele confrontaties met vrouwen zouden hun oorzaak kunnen hebben met je relatie met een moederfiguur. De binding met haar kan sterk emotioneel (geweest) zijn, maar het kan ook zijn dat er totaal geen band is (was).

.Lichamelijke gesteldheid: Bij sterke emotionaliteit kan het lichaam daar op reageren door te veel vocht vast te houden of juist te veel vocht af te doen vloeien. De nieren nemen hier een belangrijke plaats in (verwerking van gevoelens of ervaringen en samenwerking). In een onevenwichtige periode bestaat de kans op nervositeit wanneer de gevoelens die men van anderen 'oppikt' ('zwaar op de maag liggend') niet op de juiste wijze verwerkt worden (hyperventilatie).

Je 2de en je 3de drempel:

1 - Het is makkelijk anderen te volgen op de weg die zij jou voor zijn gegaan. Toch schijn je iedere keer weer een andere, moeilijkere weg in te slaan: de weg naar onafhankelijkheid, zelfstandigheid en individualiteit. Je valt in ieder geval op, al is het alleen al om het feit dat je niet op wilt vallen. Het is voor jou een uitdaging om zelf beslissingen te nemen. Waarschijnlijk zou je de leiding in eigen handen willen nemen en misschien kom je vaak wat dominant over bij anderen. Je hebt veel in je mars maar vaak ook heb je daarover je twijfels. Het ontbreekt je nog wel eens aan zelfvertrouwen, maar waarschijnlijk laat je dat beslist niet graag aan anderen zien. Stel jezelf niet te nadrukkelijk op een voetstuk. De omgang met mannen kan wat te gevoelig liggen, wat het gevolg kan zijn van een relatie met een vaderfiguur.

Lichamelijke gesteldheid: De spieren, ledematen en het bloed hebben vooral te maken met activiteit, beweeglijkheid en vooruitstrevendheid. Wanneer de aandacht veel gericht is op het 'denken' en beredeneren kunnen de ogen, en/-of oren wat zwak zijn en kan er daardoor sprake zijn van voorhoofds-, neus-, bijholte- en evenwichtsstoornissen.

Vergelijking van je drempel(s) met je grote cycl(i)us.

HETZELFDE GETAL: De psychische en daarmee ook de lichamelijke hoedanigheden van de drempel die dezelfde waarde heeft als een grote cyclus zullen zich vooral in de periode van de betreffende grote cyclus voordoen.

****************************************************************************

GROEP III, de levenshouding.

Deze derde groep, de levenshouding, bestaat uit drie onderdelen en hier wordt aangegeven hoe en waarom je op ervaringen reageert.

DE LEVENSLESSEN

De levenslessen laten vooral zien welke ervaringen je in dit leven opdoet. Menselijke belevingswerelden en/of karaktereigenschappen die je nog niet doorleefd hebt kunnen ervaringen zijn die je nodig hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Met het toenemen van je leeftijd spelen deze lessen een minder belangrijke rol.

2 - Vooral door jezelf blind te blijven staren op er niet toe doende details belemmer jij je eigen geestelijke (en vaak ook lichamelijke) groei. Probeer je niet al te snel op je teentjes getrapt te voelen en neem het een en ander met een korreltje zout. Je bent erg gevoelig voor kritiek. Ook word je af en toe kriegelig wanneer je de indruk krijgt dat anderen je niet snel genoeg begrijpen. Niet iedereen is in staat om het een en ander 'goed in te voelen'. Dat vergeet je soms en dan word je ongeduldig en raak je geïrriteerd. Dan heb je ook zoiets van: ach laat maar, ik doe het wel alleen, dat gaat vlugger! Probeer meer rekening te houden met anderen, ook met hun gevoelens. Stimuleer het samenwerken met anderen en streef naar meer harmonie en evenwicht, zowel in je eigen omgeving als daarbuiten.

6 - Hier wordt de kans aangereikt om te ervaren wat de betekenis van relatie(s) is (zijn). Vooral het groepsgebeuren is hier belangrijk, het aanpassen in een groep valt je niet altijd even makkelijk. Je eerste ervaring ligt in het eigen 'nest'. Hoe waren en zijn de familiebanden? Overdreven sterk of praktisch geen contact? Had je in de jeugd al het gevoel je te 'moeten' aanpassen, of je wilde of niet? Het kan zijn dat je behoefte je bij groepen te moeten aansluiten aanwezig blijft totdat je voldoende aanpassingsvermogen hebt ontwikkeld in dit leven. Verzet tegen de maatschappij en bijvoorbeeld familie is een van de kenmerken van deze les, evenals het afschuiven van je verantwoordelijkheden op de schouders van je omgeving.

8 - Geld en bezit staan hier centraal. De mogelijkheid wordt je geboden ervaring op te doen met betrekking tot deze zaken: zoals omgaan met bezit, beseffen dat het materiële waardevol, nuttig en plezierig, maar ook betrekkelijk en tijdelijk is. Het is een kunst op zich om goed met geld en bezittingen om te gaan. Eigenschappen als zelfkennis, een scherp inzicht in de mogelijkheden van mensen die je om je heen verzamelt, een juist gebruik van je leidinggevende (vaak dominante) eigenschappen kun je ontwikkelen. Heb je het nodig dat anderen tegen je opzien vanwege een bepaalde eigenschap waarmee je aanzien verwerft, dan bestaat de kans dat je hier afhankelijk van wordt. Je houdt jezelf dan voor dat anderen afhankelijk zijn van jou, in plaats van andersom. Deze afhankelijkheid gebruik je dan voor vermeerdering van je persoonlijke macht. Uiteindelijk zal je dat niet de voldoening opleveren die je zoekt. Je zult jezelf moeten leren waarderen om wat je bent, een ander kan dat niet voor je doen.

Vergelijking van je levenslessen met het getal van je ziel.

HETZELFDE GETAL: Het zal even duren voor je jezelf helemaal kunt doorgronden en onder ogen wilt en durft te zien wat en wie je in wezen bent.

Vergelijking van je levenslessen met je sociaal gedrag.

HETZELFDE GETAL: Het kan een tijdje duren voor je in de gaten krijgt waar je gaven en talenten liggen en wat je voorkeur voor een eventuele studie of beroep is.

Vergelijking van je levenslessen met je cycli.

Een of meerdere van jouw levenslessen zijn gelijk aan een of meerdere cycli. De levensles die hetzelfde is als een cyclus wordt vooral ervaren in de periode van die cyclus en met name in de jaren rond de wisselingen van de betreffende cyclus naar de volgende en de voorafgaande cyclus. Betreft het een eerste cyclus, dan met name rond je puberteit en tegen het einde van deze periode. Betreft het een laatste cyclus dan vooral rond de laatste wisseling.

Vergelijking van je levenslessen met je drempels.

Een of meerdere levenslessen zijn bij jou gelijk aan een of meerdere drempels. Met die drempel en levensles zul je veel moeite hebben en de kans dat jij je regelmatig stoot aan dezelfde steen zal groot zijn. Je zult eerst veel weerstand bij jezelf ondervinden om de problemen die deze levensles met zich meebrengt te erkennen om er vervolgens iets aan te doen.

****************************************************************************

. DE PRIMAIRE REACTIE

Dit is je eerste reactie in een crisissituatie. De reactie die hier omschreven wordt komt vanuit je onderbewustzijn heel spontaan naar boven zonder dat jij je hierop kunt voorbereiden. De waarden 1 en 2 komen niet voor bij bekende westerse namen.

6 - Jij steekt meteen de handen uit de mouwen. Je pakt aan en helpt waar hulp nodig is. Op zo'n moment ben je praktisch en leidend. Je bent er dan ook niet te benauwd voor om de verantwoording op je schouders te nemen.

****************************************************************************

IKZELF - SAMEN - DE ANDER

Hier wordt aangegeven waar de aandacht op is gericht. Op jezelf, op de ander of op samen en waar jij je aandacht op zult gaan richten. Degene die de grootste getalswaarde heeft is waar jij je aandacht op richt, terwijl degene met de minste getalswaarde aangeeft waarop jij je aandacht zult gaan richten. Het 'ikzelf' toont dat je sterk op jezelf geconcentreerd bent en 'de ander' toont een sterke gerichtheid op het dienstbaar zijn aan andere mensen in het algemeen en het 'samen' een gerichtheid op samenwerking (in familie-, werk- of vriendenkring). Uiteindelijk moet er een soort evenwicht worden bereikt tussen deze drie aspecten die ontwikkeld moeten worden om te kunnen groeien naar een evenwichtige persoonlijkheid.

****************************************************************************

GROEP IV, de erfelijke eigenschappen.

Deze vierde groep, de erfelijke eigenschappen, bestaat uit vijf onderdelen waarin informatie over erfelijk doorgegeven eigenschappen

DE STERKE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

Hier worden die eigenschappen van je karakter aangeduid, die het sterkst naar voren komen in je karakter en die je dus heel herkenbaar maken voor je omgeving.

1 - Je werkt graag in je eentje maar bent beslist niet mensenschuw. Bij jou zou je kunnen zeggen dat het mannelijke aspect sterker vertegenwoordigd is dan het vrouwelijke. Je hebt een romantische inslag, met een vleugje erotische verbeeldingskracht. Je neemt op seksueel gebied initiatieven en bent over het algemeen in een relatie de leidende figuur. Er bestaat de kans dat je teveel met je eigen verlangens bezig bent.

3 - Je trekt graag vrolijke mensen aan. Kinderen en/of dieren kunnen erg belangrijk voor je zijn. Je bent energiek, artistiek en creatief van aard. Als jij je innerlijke rust nog niet gevonden hebt, heb je de neiging je aandacht te richten op meerdere relaties tegelijk in plaats van op een persoon. Heb je eenmaal een vrolijke begripvolle partner gevonden, dan slaat je nerveuze rusteloosheid om in een meer creatieve, productieve energie.

5 - Dans, sport, reizen en contact met mensen. Dit zijn belangrijke dingen voor jou. Veranderingen schuw je niet, je bent veelzijdig en je legt graag nieuwe contacten. Hier bestaat de neiging confrontaties uit de weg te gaan en een verdraaide uitleg aan het begrip 'vrijheid' te geven. In een relatie wil jij je niet 'gebonden' voelen en neemt het lichamelijke aspect een belangrijke plaats in. Je vindt aanraking en liefkozingen bijzonder prettig.

7 - Je bent erg leergierig met betrekking tot alles wat je aandacht heeft, en je probeert het dan te doorgronden. Je houdt van studie, met of zonder hulp uit boeken. Het geestelijke heeft je aandacht, het lichamelijke staat voor jou op de tweede plaats. Je hebt de behoefte jezelf terug te trekken en de kans bestaat dat je hier te sterk aan toegeeft. Je bent niet snel verliefd en je gaat niet gauw een 'vaste' relatie aan. De wens vaste grond onder de voeten te hebben en de angst deze weer te verliezen maken dat je de dagelijkse realiteit probeert te ontlopen.

9 - Je bent ruim van inzicht, maar verliest vaak de kleinere details uit het oog. Je stelt je vaak naar de buitenwereld te dienstbaar op. Dit komt misschien voort uit een misplaatst schuldgevoel. Je bent hierdoor niet altijd even opmerkzaam naar degene(n) in je directe omgeving. Je geeft graag van jezelf, maar vaak heb je het gevoel er niets voor terug te krijgen. Je bent een beetje verliefd op de liefde, maar heb je eenmaal een serieuze relatie, dan is er een grote kans dat jij jezelf volledig en volkomen wilt geven.

****************************************************************************

HET FUNDAMENT

Hiermee wordt de basis bedoeld van al je (eigen)aardige trekjes en eigenschappen. Deze basis heb je nodig om keer op keer weer op terug te kunnen vallen. Door al deze karakteristieke trekjes loopt een duidelijk herkenbare lijn.

5 - Jouw fundament is veelzijdigheid, veranderlijkheid en zin voor het avontuurlijke. In het ongunstigste geval zou dit om kunnen slaan in te impulsief gedrag, sensatie lust, rusteloosheid en het niet weten waar bevrediging in te vinden.

****************************************************************************

DE INSTELLING

Je instelling zegt iets over je mentaliteit ten opzichte van je omgeving en situaties waar je voor komt te staan.

2 - Je hebt een verzoenende instelling en daardoor is het niet altijd even makkelijk kleur te bekennen en partij te kiezen. Je bent een kei in het uitvoeren van ideeën van anderen. Door je tweeslachtigheid zou je af en toe wat humeurig kunnen zijn.

****************************************************************************

SPECIALE TREKJES

Dit zijn jouw eigen speciale trekjes, die met een zekere regelmaat naar boven komen. Deze trekjes leiden meestal een sluimerend bestaan in je onderbewustzijn.

1 - Je bent actief en vooruitstrevend en staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Je beschikt over heel wat creativiteit, maar je moet voldoende interesse voor een onderwerp hebben om er echt iets mee te doen.

****************************************************************************

. DE FAMILIENAAM

Je familienaam is je geboortenaam die van generatie op generatie doorgegeven is. Grote lijnen in je karakter zijn hier op terug te voeren. Deze hebben vooral te maken met de gewoonten en hoedanigheden die je overgenomen hebt van je familie. Als uitgangspunt nemen wij je allereerste (wettelijke) geboorteachternaam die bekend is. Zowel positieve als negatieve familietrekken kun je in jouw karakter terug vinden.

8 - Karaktertrekken zijn: juiste omgaan met geld en bezit, leiding geven, (zelf)beheersing, actief zijn, ambitie, vrijgevigheid. Tegengestelde trekken zijn: gierigheid, bezitterigheid, egocentriciteit, agressie en jaloezie als gevolg van afgunst met betrekking tot materieel bezit.

****************************************************************************

GROEP V, de geboortegegevens.

De vijfde groep, de geboortegegevens, is onderverdeeld in vier onderdelen en geeft informatie over de invloeden van persoonlijke jaren, maanden en dagen in samenhang met de geboortetijd, geboortedag en geboorteplaats.

DE GEBOORTEDAG

De waarde van je geboortedag geeft o.a. het een en ander aan over hoe je met je hechtere relaties omgaat. Wanneer je voor 12:00 's middags (plaatselijke tijd) geboren bent, hebben eigenschappen van de dag voor je geboortedag ook betrekking op jou.

27 - Kalmte en evenwicht zijn twee dingen die jij erg belangrijk vindt. Je bent niet zo dol op heel actieve mensen. Gezelschap vind je prettig mits het aan deze bovenstaande eigenschappen voldoet. Je kunt zeer diep op onderwerpen ingaan, ook gevoelsmatig. Jij bent van mening dat iedereen er beter bij gebaat is wanneer zij zelf voor de eigen problemen oplossingen zoeken. Heel langzaam en doordacht druk jij je eigen wil door.

28 - Jij bent breed van opvatting. Doorzettingsvermogen en streberigheid zitten er bij jou wel in. Je laat jezelf en je denkbeelden niet graag aan banden leggen, dat zou afbreuk doen aan je identiteit. Je bent een gevoelsmens en hebt vaak een vooruitziende blik. Als dit te sterk werkt verval je vaak in dagdromerijen en heb je de neiging van een mug een olifant te maken. Dit heeft dan een averechtse uitwerking op je creativiteit en je activiteiten.

****************************************************************************

HET PERSOONLIJK JAAR

Het getal van het persoonlijk jaar geeft weer voor welke bepaalde activiteiten DIT JAAR, 2008, het meest geschikt is.

5 - Een jaar vol verandering en afwisseling. Dit is een geschikt jaar voor bijvoorbeeld een verhuizing of verandering van baan. Een goed jaar voor reizen, nieuwe ontmoetingen en nieuwe ervaringen. Dit alles echter, uitzonderingen daargelaten, draagt zelden een duurzaam karakter. Niet zo geschikt voor het op de schouders nemen van zwaarwegende verantwoordelijkheden. Een goede tijd om eens extra aandacht aan je lichamelijk welzijn te besteden.

****************************************************************************

. DE PERSOONLIJKE MAAND

Het getal van de persoonlijke maand geeft weer voor welke bepaalde activiteiten DEZE MAAND, december 2008, het meest geschikt is.

8 - In deze maand kun jij je creativiteit tentoonspreiden en laten zien wat je in je mars hebt. In tegenstelling tot de maand ervoor zul je veel meer zin hebben om actief bezig te zijn. Waarschijnlijk wordt er meer een beroep op je gedaan in verband met organiseren en leidinggeven. Probeer in deze periode niet teveel af te gaan op uiterlijke schijn en doe jezelf ook niet anders voor dan je bent. Geld en bezit blijken deze maand van meer belang. Een geschikte periode om je financiën eens goed te bekijken.

****************************************************************************

DE PERSOONLIJKE DAG

Het getal van de persoonlijke dag geeft weer welke bepaalde activiteiten

VANDAAG, Woensdag 10 december 2008, het meest geschikt zijn.

9 - Mocht je een zolder hebben dan zou je er vandaag toch eens op moeten klimmen. Dit is letterlijk en figuurlijk bedoeld. Herinneringen of gebeurtenissen uit je verleden kunnen naar boven komen. Dit is een dag om te verwerken, om jezelf even (heerlijk) zielig te voelen, van zelfkennis en van uitreiken naar het nieuwe.

****************************************************************************

DE GEBOORTEPLAATS

De geboorteplaats oefent invloed uit op je al aanwezige eigenschappen. Deze eigenschappen moeten echter nog in evenwicht gebracht worden. De ene werkt sterker dan de andere en ze zouden elkaar aan moeten vullen zodat de krachten van de werking van deze eigenschappen met elkaar in evenwicht zijn. De invloed van de geboorteplaats werkt vooral stimulerend en aanvullend op de gegevens van je geboorte. Bekijk welke eigenschappen versterkt of verzwakt worden door deze invloed.

5 - Jouw geboorteplaats ligt ten grondslag aan je behoefte 'vrij' te willen zijn. Je hang naar onafhankelijkheid, afwisseling en verandering is hierop terug te voeren.

****************************************************************************

GROEP VI, de expressiegebieden.

De zesde groep, de expressiegebieden, is onderverdeeld in zeven onderdelen en geeft informatie over je gaven, talenten en mogelijkheden tot expressie.

De getallen van de elementen, activiteitsgebieden en de uitingswijzen moeten gelezen worden als aantallen en niet als numerologische waarden. Hoe sterk een bepaald onderdeel vertegenwoordigd is, hangt af van de hoogte en verhouding tot de andere getallen van dezelfde groep.

. DE EXPRESSIE

Het expressiegetal geeft aan hoe jij jezelf het beste uit kunt drukken, op welk gebied je talenten en gaven liggen en hoe je ze het best kunt ontwikkelen.

1 - De beste manier om jezelf tot expressie te brengen is het produceren van originele ideeën en niet het imiteren van anderen. Dit lukt je het makkelijkst wanneer je de kans krijgt zelf te organiseren en te leiden. Geef jouw ideeën aan anderen door zodat zij er iets mee kunnen doen. Je functioneert het beste als je de touwtjes in eigen handen kunt nemen. Op deze wijze kun jij je dominerende neiging op een positieve manier aanwenden. Het in grote lijnen op schrift stellen van je eigen plannen, verbeelding en gedachten is ook een goede manier om je uit te drukken.

****************************************************************************

DE ELEMENTEN

De vier elementen, te weten lucht, water, aarde en vuur beheersen je leven. Bij iedereen zijn alle elementen vertegenwoordigd. De lijst van elementen geeft weer welke elementen sterk of zwak vertegenwoordigt zijn ten opzichte van elkaar. Lucht is de positieve pool van water en vuur is de positieve pool van aarde. Het positieve kan het negatieve vervormen (negatief betekent hier niet 'minder' of 'slecht') en andersom is ook mogelijk. Deze elementen zijn dan ook terug te vinden in je houding en je gedrag.

- Het element lucht staat voor de intuïtie, je ingevingen.

- Het element water staat voor het beredeneren en aanvoelen van zo'n intuïtieve ingeving.

- Het element aarde staat voor het handelen en verzamelen naar aanleiding van de ingeving die je hebt beredeneerd en begrepen, zij staat voor tastbare zaken.

- Het element vuur staat voor de emotie die los komt naar aanleiding van de ingeving die je 'tastbaar' hebt gemaakt. Je hebt er vorm aan gegeven en krijgt daar een gevoel bij: teleurstelling, vreugde, agressie, enthousiasme enzovoort. Gevoelens als geaccepteerd of afgewezen voelen horen ook bij dit laatste element.

Deze ronde van element naar element noemen we de 'rondgang of cyclus van de elementen'. Het zijn je levenservaringen. Zo'n rondgang kan in enkele seconden plaatsvinden, maar je kunt er ook uren, dagen, ja, zelfs jaren over doen. Deze rondgang is kortom het verwerken van een bepaalde levenservaring. Het element vuur sluit weer aan bij het element lucht en op deze manier, na het verwerkingsproces, heb je meer levenservaring en een dieper inzicht. Is het element lucht(intuïtie) te sterk, dan zou je wat meer aandacht aan het element water(beredeneren) of aarde(materiële vormgeving) moeten besteden.

Is het element water te sterk, besteedt dan wat extra aandacht aan het element lucht of aan het element vuur(emotionaliteit).

Heb je bijvoorbeeld 6 elementen vuur, 2 elementen aarde, 1 element lucht en 1 element water, dan kun je daaraan zien dat de emoties vooral de intuïtie en het beredeneren overheersen en daarnaast in mindere mate ook het materieel vormgeven. Je drukt je dan het makkelijkst uit in tastbare zaken (schrift, schilderen, handwerk etc.). Het accent ligt echter op het leren uiten van je intuïtie en het ontwikkelen van je beredeneringsvermogen. Je brengt jezelf in situaties waardoor je deze eigenschappen kunt ontwikkelen.

. (Positief) (Positief)

+ +

Lucht Vuur

(5,6,11) (1,3,9)

(Negatief) (Negatief)

- -

Water Aarde

(2,7,22) (4,6,8)

****************************************************************************

DE ACTIVITEITSGEBIEDEN

Het activiteitsgebied met de hoogste getalswaarde laat zien waar jouw activiteiten het best tot hun recht komen, het gebied waar jij 'goed' in bent. Het activiteitsgebied met de laagste getalswaarde toont op welk gebied jij je nog niet zo goed thuis voelt. Dit gegeven is tevens een indicatie voor je talenten en gaven (uitingswijzen). Deze informatie is waardevol met betrekking tot eventuele studie- en/of beroepskeuze.

Ingevingen: Het sterkst wil zeggen: iemand zijn die een eigen plan ontwikkelt en die het liefst ook zelf met de uitvoering ervan wil beginnen.

Tweezijdig: Het sterkst wil zeggen: in staat zijn zonder al te veel uitleg de plannen van jezelf en anderen te kunnen verwerkelijken en bereid zijn tot samenwerking.

Evenwichtig: Het sterkst wil zeggen: iemand zijn die oneffenheden voor anderen uit de weg ruimt, begonnen projecten afmaakt en de puntjes op de i zet.

****************************************************************************

DE UITINGSWIJZEN

Hier wordt aangegeven hoe jij jezelf het beste tot expressie kunt brengen. De vier uitingswijzen worden met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken welke van de vier de hoogste getalswaarde heeft. Deze heeft dan het meest betrekking op jou.

Intuïtie: Heeft vooral te maken met het naar buiten brengen van ingevingen en overtuigingen, verkregen door inzicht, om verbetering in bestaande situaties te stimuleren.

Verstand: Heeft vooral te maken met feitelijke en theoretische kennis en het zakelijk en logisch beredeneren.

Lichaam: Heeft vooral te maken met het daadwerkelijk bezig zijn met het vergaren en bewerken van materiaal en het verkrijgen van kennis door middel van ervaring in de praktijk.

Gevoel: Heeft vooral te maken met het gevoelsmatig ervaren en een creatieve en artistieke manier van uiten.

****************************************************************************

. DE BEROEPSINDICATIE

De beroepsindicatie geeft weer welke soort van werkzaamheden het best bij je past. Zij moet vergeleken worden met je instelling, expressie, ziel en sociaal gedrag: geeft dit een bevestiging van je mogelijkheden en aanleg of juist een ontkenning ervan?

4 - Een beroep dat goed bij jou past is onder andere een beroep in de administratieve sector of een beroep waarin nauwkeurige handvaardigheid is vereist. Je behoort in beide gevallen nauwkeurig, systematisch en doelmatig te zijn.

****************************************************************************

HET IK

Het ik laat zien wat en wie je nu eigenlijk bent maar vooral hoe jij jezelf ziet. Met elke intense ervaring die je opdoet, verander je. Dit is vaak zowel aan je binnenkant als aan je buitenkant te merken. Het kan zelfs zo ver gaan dat je ook de behoefte voelt je naam te veranderen. 'Het ik' is dus aan willekeurige veranderingen onderhevig.

9 - Jij hebt doorzettingsvermogen als je zelf tenminste ook van het goede van een zaak overtuigd bent. Je bent een beetje sentimenteel en idealistisch. Jouw gedachten gelden meer anderen dan jezelf. Je maakt over het algemeen af waaraan je begonnen bent. Af en toe trek jij je terug. Vooral wanneer jij je gekwetst voelt. Dat kan nogal eens voorkomen omdat je veel van jezelf geeft, maar het gevoel hebt er te weinig voor terug te krijgen. Hierdoor kun je af en toe in zelfbeklag vervallen. Je vindt het moeilijk partij te trekken, eigenlijk hou je iedereen het liefst te vriend, of ze nou gelijk hebben of niet.

****************************************************************************

DE WOONPLAATS

De invloed van een woonplaats versterkt een bepaalde aanwezige karaktereigenschap in haar werking. Dit kan een van de redenen zijn waarom jij je wel of niet gelukkig voelt in je woonplaats.

8 - Deze woonplaats oefent vooral invloed uit op eigenschappen als organiseren en leidinggeven. Je creativiteit krijgt hierdoor een extra stimulans.

****************************************************************************

GROEP VII, aanvullende informatie.

Deze zevende groep, aanvullende informatie, geeft voor extra informatie een op zichzelf staand gegeven, de eerste klinker van je roepnaam weer.

DE EERSTE KLINKER

De eerste klinker zegt iets meer over je instelling en je ziel. Zij geeft nog wat extra informatie over je levensinstelling.

E - Jij hebt veel behoefte aan afwisseling en verandering en je hebt je vrijheid lief. Regelmaat vind je al gauw saai. Je bent creatief en vaak wat berekenend. Je komt onafhankelijk over en je trekt je niet altijd evenveel aan van wat de 'omgeving' van jou vindt. Je hebt de neiging om plotseling veel te veel of veel te weinig aandacht te besteden aan je zintuiglijke behoeften (o.a. eten, drinken, seks enz.).

****************************************************************************

GROEP VIII, het getallenoverzicht

De achtste groep, het getallenoverzicht, geeft een overzicht van de aantallen van de verschillende numerologische letterwaarden uit je geboortenamen weer.

OVERZICHT VAN DE GETALLEN

In het overzicht van getallen kun je zien hoe vaak een bepaalde numerologische waarde in je geboortenaam voorkomt. Het laat de meest sterke en meest zwakke en/of afwezige karaktertrekken van je karakter zien. Komt er bijvoorbeeld 1 maal een 'b'(=2) en 6 maal een 'a'(=1) naar voren dan kun je stellen dat de hoedanigheden van de 1 veel sterker aanwezig zullen zijn dan van het getal 2. Een geheel afwezig getal geeft een levensles weer. Mocht er geen enkel getal ontbreken dan geldt hier het meest zwakke getal als levensles.

De horoscoop is gebaseerd op dit overzicht.

De waarde 11 wordt bij de 2, de waarde 22 bij de 4 ondergebracht. Bij de waarde 2 en 4 kan dan een code (11=k en 22=v) worden vermeld zodat je dit makkelijk kunt herleiden. De betekenis hiervan is dat dan met die code aangegeven wordt hoe vaak een waarde 22 en/of een waarde 11 in je naam voorkomen. 1K-2 bij waarde 2 betekent dat er 1 maal een 11-waarde in de naam zit van de 2 maal dat een 2-waarde voorkomt. 2v-5 bij waarde 4 betekent dat er 2 maal een 22 waarde in de naam zit van de 5 maal dat een 4-waarde voorkomt.

7'vens en/of 5'ven in de getallen van je horoscoop.

Meerdere 5'ven en 7'vens in je horoscoop geven aan dat je de neiging hebt de werkelijkheid te ontvluchten. Het hulpmiddel bij uitstek hierbij is een verslaving. Hierdoor creëer je een situatie waardoor je dagelijkse werkelijkheid naar de achtergrond wordt geschoven en je als het ware even een prettige stimulans voelt. Je kunt verslaafd raken aan o.a. emoties als verdriet, verliefdheid, verveling, sex, eenzaamheid of aan bezig blijven zonder jezelf rust te gunnen. Ook genotsmiddelen als koffie en rookwaren, te veel of te weinig tot je nemen voeding kan verslavend werken. Een dwangneurose is ook een vorm van verslaving. De meeste mensen zijn wel ergens aan verslaafd. De mate waarin is nogal verschillend. Wanneer je echter de oorzaak van dit 'ontvluchten' achterhaalt kun je een expressieve uitlaatklep vinden, waardoor jij je kunt ontwikkelen tot een gelukkiger en evenwichtiger mens.

7 of meer maal een 7'ven en/of 5 wil zeggen dat jij een sterke neiging hebt jezelf te onttrekken aan de werkelijkheid. Het is mogelijk dat je last hebt (hebt gehad) van een lichte vorm van dwangneurose. Je hebt veel tijd nodig om emotionele ervaringen te verwerken.

****************************************************************************

Door: Lucienne Ros

Vervaardigd: 09-12-2008

****************************************************************************